Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ) της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας.

Το ΚΔΔ ή Network Operations Center (ΝOC) υλοποιεί, συντηρεί και παρακολουθεί σε τεχνικό επίπεδο όλες τις δικτυακές υποδομές της Ακαδημίας και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτών.

Το δίκτυο της Ακαδημίας έχει διασυνδεθεί και εξυπηρετείτε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα είναι υπο κατασκευή - συνεχή ενημέρωση.