Για την οργάνωση τηλεδιάσκεψης με το σύστημα e-Presence του ΕΔΕΤ θα πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση που θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους και να την καταθέσετε ή να την αποστείλετε μέσω ΦΑΞ στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών.