Εκτύπωση 

Ρύθμιση του ιδρυματικού λογαριασμού σε φορητές συσκευές

 

Ρυθμίσεις εισερχομένων:

Διακομιστής IMAP: mail.aenmak.edu.gr

Θύρα: 993

Τύπος Ασφαλείας: SSL/TLS (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)

 

Ρυθμίσεις εξερχομένων:

Διακομιστής SMTP: mail.aenmak.edu.gr

Θύρα: 587

Τύπος Ασφαλείας: STARTTLS (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)