Εκτύπωση 

Οδηγός ρύθμισης Mozilla Thunderbird

Εκτός από την χρήση του webmail μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον δωρεάν πελάτη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Mozilla Thunderbird.

Προσοχή! Η ρύθμιση του ιδρυματικού λογαριασμού αλληλογραφίας σε πελάτη αλληλογραφίας να μην γίνεται σε κοινόχρηστο υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση να χρησιμοποιείται το webmail.

Μόλις εγκαταστήσουμε το Thunderbird θα πρέπει να ορίσουμε έναν λογαριασμό αλληλογραφίας.

 thunderbird1

Θα πρέπει να επιλέξουμε το "Παράκαμψη αυτού και χρήση της υπάρχουσας διεύθυνσης μου".

thunderbird2

Θα συμπληρώσουμε το όνομα και επώνυμο μας, την ηλεκτρονική διεύθυνση μας (μορφή user<at>aenmak.edu.gr) και τον κωδικό και επιλέγουμε το "Συνέχεια".

thunderbird4

Στο επόμενο βήμα μπορούμε να επιλέξουμε το "Χειροκίνητη ρύθμιση" ή όταν ολοκληρώσει την αυτόματη διαδικασία θα μας εμφανίσει το παρακάτω:

thunderbird5

Εισερχομένων IMAP

Διακομιστής εισερχομένων : IMAP - mail.aenmak.edu.gr

Θύρα: 143

SSL: STARTTLS

Πιστοποίηση: Κανονικός κωδικός

Εξερχομένων SMTP

Διακομιστής εξερχομένων : SMTP - mail.aenmak.edu.gr

Θύρα: 587

SSL: STARTTLS

Πιστοποίηση: Κανονικός κωδικός

Επιλέγοντας το "Done" είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τον πελάτη αλληλογραφίας Mozilla Thunderbird.