Οδηγός διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω webmail

 webmail1

Για να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον webmail της Ακαδημίας θα πρέπει :

  1. Να διαθέτετε ιδρυματικό λογαριασμό χρήστη.
  2. Να διαθέτετε κάποιον πλοηγό στο διαδίκτυο όπως Internet Explorer, Mozilla Firefox κτλ.
  3. Να έχετε ενημερωμένο τον Flash Player και τον Java Client του Η/Υ σας.
  4. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.