Η πολιτική χρήσης του δικτύου είναι συμβατή με αυτή που έχει ορισθεί από το ΕΔΕΤ που είναι και ο πάροχος internet και υπηρεσιών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας:

 • Οι χρήστες των υπηρεσιών του δικτύου της ΑΕΝ Μακεδονίας οφείλουν να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους εθιμικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση του Διαδικτύου και γενικότερα των δικτύων τηλεφωνίας και υπολογιστών. Ετσι δεν επιτρέπεται:
 • Η προσπάθεια παραβίασης (επιτυχής ή όχι) της ασφάλειας (security) υπολογιστικών συστημάτων της ΑΕΝ Μακεδονίας και τρίτων δικτύων, είτε αυτή η προσπάθεια συνδέεται είτε δεν συνδέεται με απώλεια δεδομένων.
  Η προσπάθεια παραβίασης (επιτυχής ή όχι) του προσωπικού απόρρητου χρηστών διαμέσου του δικτύου της ΑΕΝ Μακεδονίας.
 • Η επίθεση (επιτυχής ή όχι) με σκοπό την άρνηση παροχής υπηρεσίας (denial-of-service attacks) της ΑΕΝ Μακεδονίας και τρίτων δικτύων.
 • Η υπερφόρτωση και η μη λελογισμένη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων της ΑΕΝ Μακεδονίας ή άλλων δικτύων
 • H αποστολή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς κάτι τέτοιο να ζητηθεί από τους παραλήπτες (E-Mail spam).
 • Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων που οδηγεί σε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τις σχέσεις της χώρας με τρίτες χώρες.
 • Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων για εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες ξένες με τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της ΑΕΝ Μακεδονίας.
 • Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων για παράνομες δραστηριότητες.
 • Η χρήση των δικτυακών πόρων για παραβίαση (με παραγωγή, δημοσίευση ή διακίνηση υλικού) των πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights) των δικαιούχων.

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, η ΑΕΝ Μακεδονίας έχει δικαίωμα, μετά από κατάλληλη προειδοποίηση, να αναστείλει τη σύνδεση του παραβαίνοντος μέχρι αυτός να συμμορφωθεί.