Η υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου VPN (Virtual Private Network) προσφέρεται στους χρήστες της Α.Ε.Ν. Μακεδονίας και δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες με ασφαλή τρόπο.

Η υπηρεσία προυποθέτει:

  • την εγκατάσταση του OPENVPN από τους χρήστες
  • και την παραλαβή από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου των κατάλληλων αρχείων ρυθμίσεων και του πιστοποιητικού του κεντρικού εξυπηρετητή (Server).

Η σύνδεση στον κεντρικό εξυπηρετητή γίνεται με την χρήση των ιδρυματικών λογαριασμών (LDAP).

ΠΡΟΣΟΧΗ: οταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσια vpn, ο υπολογιστής σας  συνδέεται στο διαδίκτυο παρακάμπτοντας οποιαδήποτε προστατευτική διάταξη έχετε στην σύνδεση με τον ISP σας (π.χ. adsl router). Θα πρέπει να παίρνετε μέτρα για την ασφάλεια του υπολογιστή σας από δικτυακούς κινδύνους όπως είναι η χρήση τείχους προστασίας (firewall), ο διαμοιρασμός κοινόχρηστων φακέλων και εκτυπωτών μόνο μέσω κωδικού πρόσβασης.